Distribució per les comarques gironines i nord de la província de Barcelona.

Especialitzats i coneixedors de la nostra zona d’influència en tots els sectors d´activitats Indústria, comerç i turisme.

Especialistes per la distribució per a grans superfícies de Girona i concretament del canal HORECA a la Costa Brava i a les comarques gironines. La nostra flota és formada 100% per vehicles propis. La nostra trajectòria i experiència de més de 30 anys avala la qualitat de servei personalitzat.


Rutes diàries a totes les poblacions de la província.

Cross Docking

Servei de recollida de les comandes preparades pels clients. Seguidament, la mercaderia és recepcionada a la nostra plataforma logística i la preparem per ser enviada de la forma més immediata. Finalment, es fa l’entrega al destinatari en els vehicles adequats per a cada entrega.

 • Recollides i entregues diàries
 • Servei amb vehicles adaptats a les necessitats
 • Consolidació de recollides i entregues
 • Entregues diàries a totes les rutes

Horeca

Distribució al detall, especialitzada en productes d’hostaleria, restauració i cafeteries, pubs , discoteques, botigues o punts de venda. El nostre àmbit de servei és a la província de Girona dimensionats a tota la Costa Brava cobrint totes les estacionalitats.

El servei es basa en acumular mercaderies de diversos clients o dels mateixos clients i distribuir-les de forma personalitzada a diferents punts.

 • Entrega adaptada a les necessitats
 • Adaptació als horaris i fluxes
 • Entregues programades
 • Servei a totes les rutes diàriament amb tot tipus de vehicles
 • Coneixement dels clients
 • Som el vehicle i servei “de la casa”
 • Campanyes de distribució (lots nadal - marketing-promocions)

Paleteria

Recollida i entrega especialitzada en les càrregues de palets. A través de la xarxa Pallex Iberia arribem a tots els punts d’Espanya i a nivell internacional.

 • Entregues i recollides 24h – 48h
 • Entregues a Grans superfícies
 • Formats de tarifes per cada necessitat d´enviament
 • Traçabilitat i documentació original de les entregues
 • Entregues programades
 • Entrega manual i despaletització en cas necessari
 • Enviaments de palets sobredimensionats
 • Entregues i recollides amb vehicles adaptats

Traçabilitat – GPS

Disposem de sistemes integrats de software de gestió de transport aportant l´informació necessària en temps real, a més, tots els vehicles van equipats amb sistema de localització.

 • Comunicació 24h al dia els 365 dies de l´any
 • Traçabilitat i seguiment de les expedicions en temps real
 • Visualització B2B client on line
 • Comprovants d´entrega
 • Seguiment i optimització de rutes
 • Gestió integral de vehicles i conductors